AANMELDING GRONDONDERZOEK.

 

De vereniging biedt de mogelijkheid om de algehele bemestingstoestand van uw grond te laten onderzoeken. Aan de hand van de uitslag kunt u zelf bepalen wat er nodig is om uw planten weer te voorzien van de nodige bodemmineralen, zoals stikstof(N), kali (K) en fosfaat (P) en andere micro-elementen.

U kunt ook vragen om een algemeen advies aan de hand van de uitslag van de grondtest.

Begin in maart met uw eerste verzoek en vraag elke maand om een herhaling opdat u de bemesting zelf kan aanpassen of in combinatie met ons advies. Als u een kas heeft, dient het aanbeveling deze apart te bemonsteren, omdat de voedingstoestand sterk verschilt van uw tuin. (geen uitspoeling door de regens).

De uitslag van de grondtest heeft u binnen enkele momenten.

Informatie en aanvraag : bij de winkel. Een aanvraag impliceert dat de monsternemer toegang heeft tot uw tuin of u levert zelf uw grondmonster(s) aan. Het monster dient op worteldiepte te worden gestoken, dus ca. 20-40 cm diepte.